Problemy właścicieli domów

Ludzie coraz częściej muszą rezygnować z własnych dużych mieszkań, które nie tak dawno temu kupili dzięki bankowej pożyczce. Niejednokrotnie całe rodziny porzucić muszą wielki dom wybudowany nie tak dawno za pieniądze z

Wiedza o inwestycjach budowlanych

W ostatnich latach tematem głównym wielu wydań wiadomości wieczornych są kłopoty finansowe i kierunki, które kolejne opcje polityczne zdają się sugerować w odpowiedzi na zapotrzebowanie obywateli. Ci bowiem również starają się rozumieć

Świadomość finansów światowych

Dla niemal każdego świadomego współczesnego człowieka oczywistym jest, że krach finansowy z ostatnich lat to wynik wielu nakładających się wieloletnich patologii zarówno w ośrodkach władzy najróżniejszych regionów, korporacjach jak i inwestycyjnych oraz

Finansowanie startu młodych krajów

Młode gospodarki przeważnie napotykają na problem z rozwojem, który wynika z nieodpowiednio przygotowanej infrastruktury transportowej, ale także słabo rozwiniętego budownictwa mieszkaniowego, braków socjalnych i innych kwestii, które przeważnie rozwiązuje się na drodze

Budownictwo w dużej gospodarce

Zainteresowanie własnymi mieszkaniami oraz nieruchomościami bez wątpienia nie maleje w ostatnim czasie, ale zdecydowanie maleją możliwości nabywcze przeciętnego gospodarstwa domowego. W wyniku recesji wiele społeczeństw dotychczas radzących sobie dość dobrze z zakupami

Rozwijanie młodych gospodarek

W nowych gospodarkach coraz częściej pojawia się problem zbyt małej liczby mieszkań i zbyt kosztownych domów. Aby cała gospodarka mogła się rozwijać w odpowiednim tempie, praktycznie niezbędne jest oparcie jej funkcjonowania na

Kłopoty finansowe na budowie

W dzisiejszych ekonomicznych warunkach inwestowanie w nieruchomości wydaje się być sensowne przede wszystkim dla tego, kto posiada wyjątkowo duże oszczędności czy aktywa i jest przekonany w nieuchronność ponownego odbicia się od dna

Ekonomia w świecie budownictwa

Załamanie się światowej ekonomii bez wątpienia było do przewidzenia i wielu mniej promowanych medialnie ekonomistów od lat postulowało o wprowadzenie przynajmniej kilku bardziej restrykcyjnych zasad, dokładniej wykorzystywać nadzór bankowy czy reformować rozbuchane

Nieruchomości w dobie kryzysu

Ekonomia całego świata ostatnio wyjątkowo mocno ucierpiała i rozmiar recesji, w której zatopił się cały glob, bez wątpienia zaskoczył i do dzisiaj zaskakuje tych, którzy absolutnie nie spodziewali się jakichkolwiek problemów z

Złe warunki do budowania

W dzisiejszych warunkach ekonomicznych coraz trudniej jest znaleźć inwestorów budowlanych gotowych do stałego wsparcia najważniejszych placów budowy a jednocześnie charakter rozwoju kapitalizmu opiera się głównie na stałej rozbudowie gospodarki, także poprzez tworzenie